Vellykket årsmøte i Snarøen vel – 2015

Referent Tom Christensen, ordstyrer Jostein Grosås og styreleder Paal Alme

Referent Tom Christensen, ordstyrer Jostein Grosås og styreleder Paal Alme i aksjon under Årsmøte 2015.

Samtlige innbyggere på Snarøya hadde fått årsmøteinvitasjon i sin postkasse i forkant av møtet; mandag 27. april 2015.

Årsmøte ble i år lagt til Scandic hotell, der vi velvilligst hadde fått låne flott møterom med utsikt over sjøen og Rolfsbukta. Dette ble godt mottatt – og fremmøtet tydet også på at det ikke var en ulempe å finne et litt mer praktisk møterom enn Kirkestuen, der vi tidligere har husert.

Årsmøte i Snarøen vel 2015 (32b)

Alltid hyggelig med engasjerte årsmøtedeltakere.

Styret hadde i år lagt stor vekt på å presentere de oppgaver vi har arbeidet med i løpet av 2014 – og de fremmøtte hadde også mye pent å si om den jobben som gjøres, samt måten det i år ble presentert for medlemmene; En brosjyre på 40 sider, spekket med bilder fra øya, ble meget godt tatt imot – og var et godt grunnlag for ordstyrer Jostein Grosås, til å dra forsamlingen gjennom alle sakene som sto på dagsorden.

Tre styrerepresentanter sa i år takk for seg:

  • Trond Bendiksen,
  • Stein Rohde-Hanssen og
  • Tone Haugland Molyneux.

Tilstedeværende styremedlem Stein ble takket pent av med blomster – og de andre blir heller ikke glemt.

Styret fikk tre nye medlemmer;

  • Cato Tønsberg
  • Per Egil (Pelle) Vedner
  • Jørn Wold Pedersen

Arbeidsfordeling internt i styret ble gjennomført i første styremøte etter årsmøtet. Dette er en viktig handling, da styrets sammensetning optimalt sett bør ha kompetanse fra alle de arbeidsoppgaver vi er innom i løpet av et år. Og det kan være så mangt.

Godkjent referat fra årsmøte i Snarøen vel 2014 kan du lese i årsmøteinnkallingen – og her; SNARØEN VEL Årsmøtereferat 2014

Et av kveldens høydepunkter, var utdelingen av Kr. 25.000 til årets stipendvinner: Karoline Ellingsen Kjelsaas. Styreleder i vellet foretok utdelingen, til en synlig rørt og stolt ung dame. (Se egen artikkel)

Årsmøteforedrag 2015: «Forneby eller Fornebuland»?

Kveldens foredragsholder hadde trigget flere beboere til å komme på årsmøtet;Årsmøte i Snarøen vel 2015 (60)

Daniel Kjørberg Siraj – Visekonsernsjef og Konserndirektør Boligutvikling i OBOS, holdt innlegg om selskapets videre planer for utviklingen av Fornebu.

Det kom klart frem at man i OBOS ikke er tilfredse med de rammer som ligger for boligutviklingen i regionen – og at man har klare ambisjoner både om ytterligere fortetting langs Snarøyveien, men at man også ser verdien av å beholde store områder, slik de allerede er regulert.

Forsamlingen fikk gode svar på sine spørsmål – og vi antar at også OBOS var fornøyd med responsen, da man i flere leire ikke har samme respekt for de synspunkter som serveres, i den prosessen som vi er midt oppe i på Fornebulandet.