VEL – kommen til Fornebulandet vel!

 Vi har fått en søster!

Fornebulandet vel er under etablering – og styreleder var forleden kveld på forberedende møte, sammen med alle ledere i sameiene på Fornebu. Representanter for kommunen og Bærum velforbund var aktive informatører under møtet – og planen er å ha vellet etablert og klart til sommerferien setter inn.

10155503_240149206187842_2465331447054687299_n

Store oppgaver venter vellet – utfordringer både i form av merutnyttelse av Fornebu, samt alle spørsmål som berører trafikale saker.

Snarøen vel ønsker vår søsterorganisasjon lykke til – og ser frem til samarbeid på tvers, i saker der vi har felles målsettinger.

Lenke til Fornebulandets nye side på Facebook her:

https://www.facebook.com/Fornebulandet?fref=ts