«Veien videre på Fornebu»

«Veien videre på Fornebu – mer av det samme eller behov for nye kvaliteter?»

Mye har vært bra hittil i Fornebus utvikling. Hvilke hensyn og kvaliteter bør fortsatt ivaretas samtidig som økt boligbygging stiller nye krav til utforming av det fysiske og sosiale miljø. Dette er temaet som Hans Kr. Lingsom vil snakke om, på Snarøen vels årsmøte, Torsdag 21. april, på Scandic Hotel Fornebu.

Røkketårnet. IllustrasjonA-Lab.Placebo

Røkketårnet. IllustrasjonA-Lab.Placebo

Lingsom var plansjef for etterbruken av Fornebu i perioden 1994 – 2001 og har senere vært direktør for samfunnsutvikling og konstituert rådmann i Bærum kommune.

Han har skrevet boken; «Kampen om Fornebu». Boken omhandler Fornebus historiske planutvikling fra flyplassen ble nedlagt i 1998 og til dagens situasjon. Den tar opp de dragkamper og beslutningsprosesser som måtte til for at utbyggingen av flyplassen til et nytt bolig-, nærings-, og rekreasjonsområdet kunne finne sted. Lingsom har lovet å ta med noen eksemplarer for salg denne kvelden.

Velkommen til et spennende foredrag – og selvsagt til årets viktigste begivenhet for vellet; Årsmøtet!