Foto: Gaute Gjøl Dahle/DSB

VEDRØRENDE BEREDSKAP PÅ SNARØYA

På vellets årsmøte 27.april i år, hadde vi besøk av en foredragsholder fra Bærum kommune vedrørende beredskapsplaner.

Etter foredraget ønsket flere av oss ytterligere informasjon ved f.eks scenarioet «langvarig strømbrudd vinterstid».

31. august fikk Torill Jegard og undertegnede et nytt møte i Sandvika rådhus.

Denne høsten er det ansatt to nye ledere innen beredskap; leder Elin Eriksen med bakgrunn fra Statnett og Norges vassdrags- og energidirektorat, og Grete Danielsen med bakgrunn fra  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Ved dette møtet fikk vi en god innføring om tiltak vedrørende strøm, vann, avløp, aktører, etc. både forebyggende eller ved en uventet, kritisk situasjon.

Kommunen generelt, inkludert Snarøya, ligger i et område med høye sikkerhetstiltak når det gjelder alle de «skrekk-tanker» vi hadde. Med de to ledernes høye og relevante kompetanse opplevde vi at vår sikkerhet er vel ivaretatt.

Eriksen og Danielsen noterte seg innbyggernes informasjonsbehov og ville med dette redegjøre ytterligere på kommunens nettsider. Samtidig oppfordret de igjen husstander om en viss egenberedskap i heimen.

Se: Beredskap i Bærum kommune (baerum.kommune.no)

Mvh

Elin Barth (styremedlem i Snarøen vel)