mener DU om utviklingen på Fornebu og Snarøya?

Utviklingen på Fornebu og Snarøya kartlegges

Hva mener DU om utviklingen på Fornebu og Snarøya?

Alle våre lesere på Fornebu og Snarøya har nå mulighet til å medvirke i hvordan fremtiden skal se ut på Fornebulandet.

For å sikre at de riktige beslutninger fattes – og at alle sider ved utviklingen av vårt nærmiljø blir godt ivaretatt, har OBOS i samarbeid med et eksternt analyseselskap (LÉVA Urban Design), satt i gang en analyse, der et stort antall temaer ønskes belyst – med nettopp dine synspunkter. Gjennom dette arbeidet, håper man å få en klarere formening om hvordan Fornebulandet skal og bør utformes i overskuelig fremtid.

Det er en flott anledning for oss alle til å si vår mening – så her er det ingen grunn til ikke å delta!  Og når man i tillegg lokkes med «premie» for sin deltakelse, er det bare å logge seg inn og «mene det man mener»!

Bakgrunn

Fornebu har i løpet av de siste 20 årene endret seg fra flyplass til et område med boliger, kontorer og næring. Utviklingen fortsetter i årene som kommer, og vil på sikt gjøre Fornebu til en helt ny bydel i Osloregionen. I mars 2019 vedtok Bærum kommune Kommunedelplan 3 – en plan med mål om å skape en levende og mangfoldig bydel med gode bokvaliteter og et attraktivt bymiljø.

OBOS Fornebu ønsker nå i det videre arbeidet å starte en langsiktig prosess for medvirkning og inkludering i utviklingen av sine prosjekter. Denne undersøkelsen er første steg i dette arbeidet hvor vi ønsker å få bedre innsikt i dagens bruk, behov og hvilke interesser som finnes i nærmiljøet både for de som bor, besøker og arbeider på Snarøya og på Fornebu.

Trekning av premier

Som takk for deltakelsen kan du være med i trekningen av en flott EL-SYKKEL eller et av 100 gavekort til en verdi av Kr. 300,- pr. stk. på Punkt Fornebu, ved å registrere e-postadressen din (eller evt. annen kontaktinformasjon) på slutten av undersøkelsen.

FORNEBU-UNDERSØKELSEN 2019 (https://app.maptionnaire.com/nb/6683/)

Hva skal resultatene brukes til?

Resultatene fra undersøkelsen vil bli presentert og bearbeidet i løpet av høsten som en del av en sosiokulturell stedsanalyse for Fornebulandet.

I tillegg skal resultatene gi innsikt for hvordan OBOS Fornebu kan tilrettelegge for medvirkning til sine fremtidige prosjekter. Her vil den lokale befolkningen inviteres inn til å gi videre innspill til utvikling på Fornebu gjennom ulike andre medvirkningsaktiviteter.

Ønsker du å medvirke direkte til prosjektene som er under arbeid nå?

Mot slutten av undersøkelsen får du mulighet til å bli tatt videre til ‘Medvirk Fornebu’, en informasjons- og medvirknings-nettside over pågående OBOS prosjekter.

Plattformen er tilgjengelig via:

MEDVIRK FORNEBU | OBOS FORNEBU (https://app.maptionnaire.com/nb/6817/)

 Innspillene vi mottar gjennom denne plattformen vil bli bearbeidet og følges opp gjennom medvirkningsarrangementer lokalt på Fornebu.

Vi håper undersøkelsen og ‘Medvirk Fornebu’ kan være av interesse og vellene håper på mange innspill, som vil kunne påvirke utviklingen på Fornebulandet i den retning vi ønsker at det skal skje.