Trehugst ved Horsletjernet

Horsletjernet fremstår nå som en virkelig idyll!

Horsletjernet fremstår nå som en virkelig idyll.  – La oss sammen ta vare på denne perle av et tjern.

Vedlikehold av vellets eiendommer

Vi er opptatt av å vedlikeholde vellets eiendommer – og sørge for at det er trivelig i vårt nærmiljø; – både for å gå turer, men også for å kunne utøve lek og moro for de yngste. Det er i nærmiljøet våre aller minste holder seg mest. Vellet har derfor ansatt en ”gartner” som stadig er på plass for å ordne opp på stier og plasser, der Snarøen vel er eiendomsbesitter. Har du spesielle synspunkter eller ønsker, ser vi gjerne at de formidles til et av våre styremedlemmer, slik at vi kan få vurdert ønsker som kommer inn, samlet.Trekutting Horsletjernet - Bærum kommune 23.9 (6)

Vellets eiendommer

Vi holder også på med å lage en totaloversikt over alt hva vellet eier – en liste som våre medlemmer vil få innsyn i, så snart den er klar. Her ser vi dessverre at det er enkelte som over tid har ”tatt seg til rette” – og latt sine private eiendommer gli over i vellets. Styret er opptatt av å rette opp disse sakene – og vil ta opp disse selektivt, direkte med dem det gjelder.

Pleie av skogenTrekutting Horsletjernet - Bærum kommune 23.9 (8)

En egen skjødselsplan for Horsletjernet ble i fjor utarbeidet av Bærum kommunes avdeling for Natur og Miljø. Den gir oss klare rammer for hva som skal vernes – men gir også muligheter for å pleie skogen, slik at den er bærekraftig og at det ikke gror til. Vi har derfor i samarbeid med Bærum kommune, fått hugget noen trær rundt tjernet, samt ryddet opp i ”busk og kratt”. Det er altså ikke noen som har bedrevet ”tjuvhogst” ved tjernet, noe kommunen er svært opptatt av at ikke skjer. Dette er skogspleie, utført av fagpersoner fra Bærum kommune.

Stor takk til kommunen for god støtte! :-)

Dugnad i høstTrekutting Horsletjernet - Bærum kommune 23.9 (5)

Vellet fikk mange positive tilbakemeldinger på vår dugnad i fjor høst, omtalt i egen artikkel her:

 http://snaroenvel.no/2014/10/27/dugnad-ved-horsletjernet/

Vi planlegger derfor en ny dugnad i oktober, nærmere bestemt

Lørdag 24. oktober 2015 fra Kl. 10:00Trekutting Horsletjernet - Bærum kommune 23.9 (4)

og håper mange naboer og dere som flittig bruker tjernet som turområde, vil komme og gjøre en innsats for å få det ennå triveligere. Nærmere informasjon om dette følger. Vi skal denne gangen fjerne alt som nå er hugget ned – og skal samtidig se om vi kan få ”fliset opp” det meste, slik at vi kan legge ut trevirket på stiene – og gjøre det lettere å bruke disse når det er fuktig og vått.

Velkommen skal du være, til felles innsats!