Tiden renner ut….

Trykk på lenken og se hvor mange dager som er igjen: https://www.timeanddate.no/nedtelling/nyttaar

Hvem kan få stipend:

  • Et barn eller ungdom for oppnådde resultat og god innsats
  • Barne- eller ungdomsgrupper for oppnådde resultat og god innsats
  • Personer som bidrar til barn og ungdomsmiljøet innenfor Velets område
  • Personer som har nye initiativ som inspirerer og gavner Vel-områdets lokale barn og ungdomsmiljø

Skriftlig innstilling sendes Snarøen Vel innen 31.12.2018. Fristen er absolutt.

Mail: post@snaroenvel.no

Her finner du hele utlysningsteksten: https://www.snaroenvel.no/nyheter/stipend-2020/