Ny vannledning i Hundsund

Viktig melding til alle med båt i Hundsund!

Området hvor vannledningen skal legges. Med omfattende grunnarbeide i forkant.

Vellet har sett saken komme, men har nok ikke vært klar over konsekvensene det kan gi:

Allerede for to måneder siden ble vi informert om at kommunen skal i gang med å legge ny vannledning i Hundsund. Dette for å gi bedre vannkvalitet og vannmengde til huseiere på Snarøya og Langodden. Se brev:

Arbeidet er planlagt igangsatt nå i april, før man antok at båtsesongen ville være i gang. I følge konsulent Bjørg Hundtorp i Vann og Kloakk i Bærum kommune, hadde man ikke regnet med at dette arbeidet ville gi noen komplikasjoner, all den tid man satt det i gang såpass tidlig i sesongen.

At sundet nå stenges i en drøy måned fra i dag, anser vi å være ganske ille, all den tid vi med en tidlig vår, allerede nå har sett flere båteiere på sjøen, for å nyte våren.

Det er derfor viktig at alle med båt, sørger for å flytte denne utenfor Slippen (Kølabryggen) innen mandag morgen Kl. 08:00. Da kommer to store kranbåter inn sundet – og vil legge seg på tvers rett utenfor seilforeningen og sperre for all trafikk inn og ut av sundet.

Kommunen planlegger ferdigstillelse av arbeidet ca 15. mai – altså i relativt god tid til at båteiere kan få feiret 17. mai på sjøen.

Det er lite vi kan gjøre i denne saken – vi har forsøkt å overbevise kommunen om komplikasjonene – særlig for båteiere innover i Hundsund, men vi har møtt lite forståelse for vårt syn.

Har du synspunkter i saken, er vellet klar til å ta disse opp med kommunen umiddelbart. Send en e-post til vellet på Mailto: post@snaroenvel.no – og vi lover å videreformidle til rette instans i kommunen.