Tålmodighet er en dyd!

I Bruksveien ligger hageavfallet og venter på avhenting……

Ingen tvil om at vellets aksjon har vært vellykket. Over hele Snarøya står det sekker og venter på noen.
Grunnen til at det ennå ikke er fjernet, er at det i år var ekstremt mye avfall,samt at selskapet som utfører jobben, fikk problemer med en av bilene.
Men den som venter osv….