Strøsand

You are browsing the Strøsand tag archive.

Om RATTATA og SANDKASSER

Om RATTATA og SANDKASSER

Skiftende vær, med snø, regn, sol og vind, gjør at våre stier og veier blir glatte – og til dels ufremkommelige. Faren er stor for at man kan falle på «rattata» – noe vi helst vil unngå. Vellet har derfor strøkasser fordelt på mange plasser på Snarøya – vel utstyrt med sand og spade. Vi er […]

Speilblankt

Speilblankt

Ja, vi føler det på kroppen, alle og enhver. Og noen kanskje mer enn andre, etter knall og fall på glattisen. Vellet gjør det vi kan for å avhjelpe problemene – vi har nå bestilt og fått levert propp fulle kasser med strøsand til vårt distrikt, som vi håper vil avhjelpe litt. Når kommunen så […]

Ikke gå på rattata!

Ikke gå på rattata!

Det er glatt på både veier og stier rundt oss, så gå forsiktig! Snarøen vel har satt ut strøkasser på sentrale steder, nettopp for å forhindre ulykker og for å unngå at vi skal falle og brekke «armer og bein». Dette fordrer imidlertid at noen strør – for det har ikke styret anledning til å gjøre for oss […]

FiksGataMi

FiksGataMi

            På hjemmesiden til FixGataMi gis alle våre innbyggere, mulighet å rapportere til kommunen og/eller Vegvesenet, de problemer du måtte ha i ditt nærmiljø, som tagging, søppel, skilting, hull i veien, ødelagt vegbelysning, eller lignende. Tiltak som krever innsats fra disse institusjoner, bruker denne siden mye for å ha kontroll […]

Medlemsregistrering


Klikk her, eller på bildet, for å registrere deg i vellets medlemsbase. Bruk medlemsnummer fra tilsendt giro når du logger deg inn. Gjelder kun eksisterende medlemmer. Ønsker du å bli medlem finner du informasjon her.

Snarøykilen Båthavn