Hunder

Storøya hundepark – fremtiden avgjøres her

Natur og idrett i Bærum kommune henvender seg med dette til vellene i Fornebuområdet for å få hjelp til å innhente noen opplysninger vedrørende bruken av hundeparken og friluftsområdet på Storøya.

Litt om bakgrunnen for denne henvendelsen:

Da hundeparken ble opprettet som en femårig prøveordning, satte Miljødirektoratet, som eiere av området, et vilkår om at kommunen etter endt periode skulle gjennomføre en spørreundersøkelse blant brukerne av friluftsområdet. Hensikten skulle være  å dokumentere at hundeparken blir satt pris på også av de som ikke har hund.

Selv mener vi klart at dette er et flott tiltak – og vi skulle gjerne sett at man kunne vurdert flere steder, da det ikke er til å komme unna, at det er et stykke ut på Storøya, for beboere i Fornebulandets ytre periferi, både i nord og øst. Vi håper dette vil bli løpende vurdert, ettersom båndtvangen blir stadig strengere i tettbebygde områder.

Kommunen har nå fått laget en enkel og anonymisert undersøkelse , og de håper så mange som mulig vil besvare denne, slik at beslutningsgrunnlaget for hva som skal gjøres fremover, blir best mulig. Undersøkelsen, som varer ut året, vil også bli lagt ut på kommunens nettsider og Facebook-side.

Her er linken:

https://respons.baerum.kommune.no/LinkCollector?key=P3PDY5GJSN1J