STORE gutter på STORøya

20/02, 2011

Som sinte hveps – men nesten lydløse, svirret to helikoptere om kapp ved Storøya grendesenter i dag. Elektrisk drevet, får vi høre, når vi undrende spør om hvor motorduren er blitt av. Dette er det nyeste på markedet – helikoptere med elektromotor. Og de er faktisk nesten lydløse, der de farer over jordvollene og snøhaugene.

Flytur i nybrottsland

Vi møter to store gutter, som morer seg med sine tekniske vidundere; Nils Engelsen og Are Tysnes. De forteller at dette må være den optimale hobby for ungdom med teknisk innsikt og et lekende syn på livet. Bygging, testing og utprøving, er alle ferdigheter som gir solid kompetanse i arbeidslivet, som voksen! Og så moro som det er! Så at ikke myndighetene setter av et lite stykke land, der disse hobbypilotene kan få utfolde seg uten å bli kjeppjaget – nei det har de ingen forståelse for. At det ble et par nye rekrutter til sporten i dag, er det ingen tvil om, når man så på tilhørerne som strømmet forbi.

Trykk på bildet – og få det opp i stort format: