Stipend søker mottaker

Kjenner du noen som fortjener eller trenger et stipend?

Du kan ikke forvente gulldukater - men det er ikke langt unna!

Du kan ikke forvente gulldukater – men det er ikke langt unna!

Snarøen vels stipend for 2017, med utdeling av midler til barn eller unge, – eller frivillige ledere innen barne- og ungdomsarbeid annonserer nå utdeling for neste kalenderår.

Vi ønsker anbefalte kandidater – og kanskje nettopp du har en kandidat å foreslå?

Det er klare kriterier for hvem som kan søke – og hvem som kan motta stipendet. Her er en kort oppsummering:

Stipend bevilges til barn og ungdom og frivillige veiledere innen barne – og ungdomsarbeid innenfor Snarøen Vels område.

Stipendet skal gavne det lokale velmiljøet for barn og ungdom – og kan tildeles etter innstilling i vellets styre. 

Her kan du lese statuttene, som styret har som rettesnor i utvelgelsen av mottaker:

Statutter: retningslinjer-for-stipend-2017  – Søknadsfrist er 15. januar 2017.