Stipend søker mottaker

Kjenner du noen som fortjener Snarøen Vels Stipend 2018?

Hvem kan få stipend:

  • Et barn eller ungdom for oppnådde resultat og god innsats
  • Barne- eller ungdomsgrupper for oppnådde resultat og god innsats
  • Personer som bidrar til barn og ungdomsmiljøet innenfor Velets område
  • Personer som har nye initiativ som inspirerer og gavner Vel-områdets lokale barn og ungdomsmiljø

Skriftlig innstilling sendes Snarøen Vel innen 31.12.2018 Mail: post@snaroenvel.no

Link til søknadskriterier og retningslinjer:https://www.snaroenvel.no/snar%C3%B8en-vel/stipender/retningslinjer-for-barn-og-ungdomsstipend-snaroen-vel/