STIPEND 2024

Vi nærmer oss med raske skritt et nytt årsskifte – og dermed også tiden for å søke om stipend fra Snarøen vel. 

Hvem kan få stipend:

  • Barn eller ungdom for oppnådde resultat og god innsats
  • Barne- eller ungdomsgrupper for oppnådde resultat og god innsats
  • Personer som bidrar til barn og ungdomsmiljøet innenfor vellets område
  • Personer som har nye initiativ som inspirerer og gavner vel-områdets lokale barn og ungdomsmiljø

Det er klare kriterier for søknad / innstilling om stipend for at tildeling skal bli vurdert.

Last ned: Søknadskriterier og retningslinjer for Snarøen vel Stipend – (oppdatert 2023)

Skriftlig søknad sendes Snarøen vel innen 31.12.2023 på e-post: post@snaroenvel.no