Stipend 2020

Stipend 2020

Vi minner om søknadsfrist 31.12.2019 for stipend fra Snarøen vel 2020.

Vi nærmer oss med raske skritt et nytt årsskifte – og dermed også tiden for å søke om stipend fra Snarøen vel. 

Vi har flere kjente navn på vår oversikt; «Hall of Fame» – som forteller oss hvilke personer som har blitt hedret i løpet av de siste årene – og vi ser gjerne at flere melder seg på, for å få vurdert sine kvalifikasjoner. Lista henger høyt – dette er ikke en vanlig støttefunksjon – men noe vellet har satt i gang, for å gi våre unge, håpefulle en god anledning til å slippe tanken på penger, når man er som mest opptatt av å trene og kvalifisere seg i den idrett man bedriver.

Det er satt opp klare kriterier for innsending av anbefaling på stipendiater, som må overholdes for at innsendte anbefaling skal bli vurdert. Disse finner du her:

Hvem kan få stipend:

  • Et barn eller ungdom for oppnådde resultat og god innsats
  • Barne- eller ungdomsgrupper for oppnådde resultat og god innsats
  • Personer som bidrar til barn og ungdomsmiljøet innenfor Velets område
  • Personer som har nye initiativ som inspirerer og gavner Vel-områdets lokale barn og ungdomsmiljø

Skriftlig innstilling sendes Snarøen Vel innen 31.12.2018 Mail: post@snaroenvel.no

Stipend 2020

Den celebre klubben; «Hall of Fame» ble opprettet da Snarøen vel fylte 100 år – i 2010.

De første årene var nok ikke medlemmene klar over at «klubben» eksisterte – hvilket den heller ikke gjorde – det var først etter at vi hadde fått fire – fem stipendvinnere, at navnet kom opp. For her ønsket vi å synliggjøre ungdom fra øya, som virkelig satset på idrett. Og samtidig ønsket vi i styret, å synliggjøre de som jobbet for å få disse unge i aktivitet, enten det var gjennom speiderbevegelsen, eller gjennom annen aktivitet, rettet mot våre ungdommer.  

Frem til i dag, har vi 8 navn på listen – en av disse ble hedret for sin innsats i 1. Snarøen sjøspeidertropp gjennom mange år – mens de andre representerer forskjellige idrettsgrener – der de alle har bevist at de er på vei mot noe stort. Senest Casper Ruud – som kjempet «som en mann» i Barcelona siste dager. 

:

Vi ser frem til mange gode innspill! Og merk fristen: 31.12.2019. Kl. 23.59  😉