Test

Stier til glede – og besvær

Håpløst når alt regnet lager dype spor i stien mellom Ropernveien og Bruksveien.

Tidligere i høst fikk vi ryddet og klippet masse i vegetasjonen langs Skolestien, som går fra Pumpehuset og forbi tennisbanene. Denne stien brukes aktivt av skolebarna, til og fra skolen – og det er viktig at den er farbar. Det gror godt med det klima vi nå har, så her må vi nok inn og rydde i skråningen litt oftere enn vi tidligere har gjort.

Nylig hadde vi også dugnad på Horsletjern – (se egen artikkel) – og vi benyttet da anledningen til å sørge for å bruke flis og annet fra hugsten, til å dekke til på stiene rundt tjernet.

Stier til glede - og besvær
Det hjelper godt med flis på stiene.

Vi har mange stier på Snarøya – og vellet har ansvar for noen av disse, mens andre er private.

Det er nå lagt inn bestilling av grus og pukk, som skal legges ut i Tranga før jul. Vi håper med dette, at stien igjen skal bli «farbar» – også når det regner som værst, eller når snøen smelter.

Strøing i våre stier og småveier, er imidlertid noe vi ikke har kapasitet til å gjøre. Vellet har satt ut kasser med sand, med tilhørende spader. Så her er det opp til brukerne å ta i et tak, slik at alle kommer trygt hjem.