St. Hans på Halden brygge

Stor stemning under St. Hansfeiringen på Halden brygge i 2011

Trykk på bildet….