St. Hansaften 2010

St. Hans-feiring på Halden brygge.

Lions har som tidligere år lagt opp til flott feiring av vår midtsommernatt, med stort bål, leker og mye moro for barn.

Det blir salg av pølser, hamburgere, kaffe og mineralvann, alt til inntekt for en god sak. Tombola med fine premier er også en del av arrangementet, så ta med rikelig med småmynt…..

Velkommen!

St.Hansfeiring – bål hører med