Springflo 1

Springflo

Sterk vind fra sør – og springflo i hele Oslofjorden, medførte ekstremt høy vannstand ved lunsjtid i dag.

I Kongshavn sto gangveien mellom Fürst og Strømstangen under vann i flere timer – og ut mot Vasskalven var det svært friske tak, når vinden fikk tak i bølgene.

Håper eier av hus og hytte hadde tatt sine forholdsregler – for alt av løse gjenstander ble vasket på sjøen i dag.

Springflo 1

Springflo 2 Springflo 3 Springflo 4 Springflo 5