Søknader til Snarøen vel

Snarøen vel deler årlig ut pengegaver til institusjoner og organisasjoner i vårt nærmiljø.

Begrunnet søknad, i form av brev fra organisasjonen, sendes vellet innen søknadsfristen.

Vi ønsker samtidig synliggjort hvorledes midler man tidligere har mottatt, er anvendt i organisasjonen.  Vi aksepterer ikke mail, da all korrespondanse i slike saker, legges i arkiv til evt. senere oppfølging.

Alle søknader vi mottar blir vurdert – og i styrebehandling kommer vi frem til hvem som blir den heldige mottaker – og med hvilket beløp. Det er særlig organisasjoner på Snarøya, som driver aktivt arbeid for barn og unge som har vært gjengangere på søknadssiden tidligere år.

Søknadsfristen er 1. juni i kalenderåret. 

Tusenlapper