Snegleaksjon 2010 med foredrag

21/04, 2010

Iberiasneglen skal bekjempes

Snarøen – og Langodden Vel inviterer alle beboere til snegledugnad på Snarøya!

Forfatter: Hilde Strand Bjerknes (hsbjerk@online.no)
De siste årene har forekomsten av Iberiasnegler økt dramatisk på Snarøya. Mange har vært aktive med sneglebekjempelse i egen hage, men effekten har ofte uteblitt, fordi naboen ikke aksjonerer samtidig. For å oppnå størst mulig effekt, er det viktig at så mange som mulig aksjonerer mot sneglene samtidig.
Våren er en ideell tid til å gjøre dette. Erfaringen fra aksjoner i andre velforeninger/nabolag, er at slike felles aksjoner gir god effekt.
Som start på selve aksjonen, inviterer vi til informasjonsmøte på Hundsund grendesenter, i skolens store auditorium;
Onsdag, 5. mai kl 18.00.
Professor Arild Andersen fra Bioforsk holder foredrag om sneglebekjempelse – og det blir anledning til å stille spørsmål. Etter foredraget, starter selve snegleaksjonen. Aksjonen får best effekt hvis den pågår over et par uker. De som ikke kan delta på 5. mai oppfordres til å starte aksjon i egen hage og i grøftekanter i nabolaget, så snart som mulig etter 5. mai.
Vellet vil dele ut nematoder for bekjempelse av snegler etter informasjonsmøtet. Nematoder er en biologisk metode å bekjempe snegler på, som er godkjent for økologisk hagebruk. De som vil ha med nematoder hjem etter informasjonsmøtet må ta med seg en bøtte som rommer 1 liter væske. Arild Andersen vil også fortelle om andre metoder for sneglebekjempelse i sitt foredrag. For de som ønsker mer informasjon finnes dette på Bioforsks hjemmesider: www.snegler.info
Bli med på snegledugnad på Snarøya!
Ta med naboen og kom på informasjonsmøte onsdag 5. mai – og bidra til en sneglefri sommer 2010!
Ønsker du å lese mer om iberiasneglen, kan du gå inn på følgende sider, som alle omhandler problematikken:
http://www.forskning.no/artikler/2008/april/179967
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3100518.ece
http://www.forskning.no/artikler/2010/mars/243748
http://www.forskning.no/artikler/2008/april/179967/index_search_html?start=0&searchString=iberiaskogsneglen