Båtplasser 1

Som et «underbruk» av Snarøen vel, har nå Snarøykilen Båthavn fått ny og oppdatert webside med elektronisk medlemsregister.

For å forenkle administrasjonen og til enhver tid ha oppdatert informasjon rundt båtforeningen er det mest hensiktsmessig med lenke fra vellets hjemmeside – direkte til  båthavnens webside.

Her kan du nå gå inn og gjøre dine registreringsbehov:

http://snaroybathavn.no