Båtplasser 1
Som et “underbruk” av Snarøen vel, har nå Snarøykilen Båthavn fått ny og oppdatert webside med elektronisk medlemsregister. For å forenkle administrasjonen og til enhver tid ha oppdatert informasjon rundt båtforeningen er det mest hensiktsmessig med lenke fra vellets hjemmeside – direkte til  båthavnens webside. Her kan du nå gå inn og gjøre dine registreringsbehov: http://snaroybathavn.no