Nytt søk

Hvis du ikke er fornøyd med resultatet under kan du prøve et nytt søk

1 search result for:

1

Snarøydagen 2010

Snarøen Vel fyller 100 år i 2010 – og Sportsklubben 90 år. Styret har nedsatt en komité, som sammen med Sportsklubben, arbeider med planer for en markering av disse jubileer. Planen er å etablere «Snarøydagen 2010». Hvor, hvordan og når – kommer vi tilbake til, så snart utvalget har innhentet synspunkter fra de berørte parter. […]