Snarøya sportsklubb 90 år i 2010

Snarøydagen var også Snarøya sportsklubbs store dag.

Det var en stor dag også for Sportsklubben på lørdag; 90 år skulle feires – og dette ble behørig markert med festmiddag for klubbens medlemmer. Stort festtelt, levende musikk og nydelig mat – og ikke minst mange festkledde og glade jubilanter, gjorde at arrangementet ble en fin markering av Snarøya sportsklubbs første 90 år. Vi gleder oss allerede til 100- års dagen!

På en dag som denne, er det også naturlig å hedre nøkkelpersoner, som har gjort en stor innsats for klubben. Det kom derfor ikke som en stor overraskelse på gjestene, at Tore Lennart ble hedret for sin lange innsats for klubben både innen bandy og fotball, samt som materialforvalter. Christian Willoch ble også hedret for årelang tjeneste for klubben, nå med ansvar for klubbens økonomi.

Kjell Øiestad ble utnevnt til æresmedlem i Snarøya Sportsklubb. Han ble dermed klubbens 5. æresmedlem. Kjell har vært med som oppmann og trener i fotball og bandy siden 1989, har vært leder av bandyavdelingen i snart 20 år og sitter i hovedstyret i klubben.

Vi gratulerer!

Og her noen glimt fra festen, som ble holt i et stort telt på fotballbanen – i plaskende regn. Levende musikk og god mat/drikke holdt liv i forsamlingen til langt på natt, – så selv om det ble fuktig på asfalten, var stemningen på topp blant gjestene. Det var til og med noen som fikk svingt seg til musikken; et ungdommelig orkester, som gjorde alt de kunne for å holde oss i godt humør.

Takk til arrangøren for en minnerik jubileumsfest!

Trykk på bildet – og du ser hvem som er hvem.