Snarøya får ny butikk

Så er det vedtatt:

Snarøya får ny butikk.

Vi kan snart vinke farvel til Meny – og ønske Spar velkommen til oss alle.

Det er Norgesgruppen som er eiere av tomt og butikk – og man er nå i prosess med kommunen, for å tilpasse de planer og tegninger, som tidligere er presentert for naboer og for planutvalget. Dette fordi man ønsker å lage et svært miljøvennlig bygg – som både utsenemessig og i drift, speiler den tid vi går inn i.  Dette kan bety både bruk av solceller – og et miljøvennlig ytre. En spennende prosess blir det.

Prosjektleder Vegar Sletten i Norgesgruppen, har lovet å holde oss informert om prosjektets gang.

Men inntil videre, får du ”melk og brød” i vår lokale butikk.

Det er denne skissen til ny butikk, som nå er i prosess for både å tilpasses nye krav om miljøvennlighet, samt de ønsker som fremkommer under arbeidet med å få endelig godkjenning.