Sjøflyhavna – historiske bilder

Klikk på denne lenken: Sjøflyhavna.historiske bilder – og se bildene.