Eksotisk innslag ved Fürst 3

Eksotisk innslag ved Fürst

Publisert av Paal Alme på 09/11/2010 En sensommerdag…
Fredrik Blom tildelt Snarøen Vel’s Hederstegn. 7

Fredrik Blom tildelt Snarøen Vel’s Hederstegn.

Ved starten av Årsmøte i Snarøen Vel for 2010, tok formann…
Gammel sveitser i ny skrud

Stranden ved Fürst

Vellet besluttet også i år at man ønsket å videreutvikle…
Fergetider 8

Fergetider

Snarøya er et sentralt sted, som utgangspunkt for utflukter…
Buss, bil, bane, tog eller båt?

Buss, bil, bane, tog eller båt?

Spørsmålene var mange - og prosjektleder Helle E. Jansen fra…
Hundsund skolerestaurant

Hundsund skolerestaurant

  Snarøen Vel nøler ikke med å bringe denne…
Hundsund grendesenter

Hundsund grendesenter

Fornebuerklæringen: Fornebu skal inspirere mennesker…
Fornebu hovedgård

Fornebu hovedgård

Fornebu hovedgård er et staselig bygg.                                                                                                                                                           …
Gammel sveitser i ny skrud

Kart

Fra nettstedet: http://baerumskart.norkart.no/default.cfm?lat=6645060&lon=583820&Mstokk=165000&kart=Grunnkart har…
Horsletjernet

Horsletjernet

Bærum kommune gjør, med jevne mellomrom, vurderinger av friområder…
Lokalhistorie fra kjentefolk 1

Lokalhistorie fra kjentefolk

Snarøya seniorsenter har laget et historiske heftet på 60 sider,…
Gammel sveitser i ny skrud

Snarøyas eldste hus

Fra kunstmaler Håvard Oseland, har vi mottatt en billedserie…
Gammel sveitser i ny skrud

Sjøflyhavna – historiske bilder

Klikk på denne lenken: Sjøflyhavna.historiske bilder - og…
Gammel sveitser i ny skrud

Snarøen hovedgård

Snarøen Gamle Hovedgård Tekst Liv Frøysaa Moe – Bærum…
Gammel sveitser i ny skrud

Gammel sveitser i ny skrud

Sveitserhuset i Vollsveien på Lysaker var varslet revet pga…