Gammel sveitser i ny skrud

Gammel sveitser i ny skrud

Sveitserhuset i Vollsveien på Lysaker var varslet revet pga veiutvidelse på Lysaker.

I dag står huset totalrenovert i Fürstveien på Snarøya.

Februar 2005 - demontering startetMange har nok kjørt forbi det røde sveitserhuset i Vollsveien 8 før Lysaker stasjon ble bygget om. Huset var under forfall og siste beboer levde under enkle kår i det uisolerte huset.

I april 2005 ble eiendommen ekspropriert av Jernbaneverket som følge av nytt stasjonsområde.

Huset ble bygget i 1888 og hadde navnet ’Ingaro’. Eiendommen hadde opprinnelig hovedhus, stall og fjøs for en hest og en ku. Uthuset brant ned på 90-tallet. Hovedhuset som sto igjen hadde  stor verneverdig verdi men trengte totaloppussing både inn- og utvendig. Vinduer, fasade og tak var under forfall. Innvendig var originale materialer bevart og samtlige listverk, dører og stukkatur i tak bar preg av fortidens kvalitet.

Januar 2005 - forfallet synes

Da Jernbaneverket startet sin ombyggnasjon av Lysaker området i 2005, stod huset i fare for å bli revet. Entreprenøren hadde fått flere tilbud for kjøp av det verneverdige huset, bla. forslag om at huset skulle forvandles til hytte på fjellet. Som følge av en artikkel i Budstikka i januar 2006 fikk huset ny skjebne. Ny eier nedmonterte huset med hjelp av laftefirma, stokker ble merket og husets detaljer bevart for renovering. Ødelagte snekkeridetaljer og vinduer ble kopiert for å sikre alle detaljer ved ny produksjon. Alt materiale ble så lagret i Golfsenteret på Fornebu.

I juli 2006 startet oppføring av det ’gamle, men nye’ huset i Fürstveien 1a.

Flyttelasset, med trappen på toppen, ble fraktet fra Golfsenteret. Huset fikk ny kjelleretasje, utvendig kledning og isolasjon, nye dører og vinduer samt nye utvendige detaljer.

I januar 2007 overtok nåværende eier og sluttførte alt interiør arbeid. I dag fremstår huset i ny skrud og ser ut som om det alltid har ligget der.

2009 - Huset ferdig restaurert

Visjonen med å skape et helhetlig miljø på eiendommen, med huset fra år 1876 som alltid har ligget der, er i havn og de to husene trives godt i hverandres selskap!

Annica Sauleda