Hundsund skolerestaurant

Hundsund skolerestaurant

 

Godt og sundt på Hundsund skolerestaurant

Godt og sundt på Hundsund skolerestaurant

Snarøen Vel nøler ikke med å bringe denne anbefaling videre:

Lunsj:

Tilbud på varm komplett, næringsriktig lunsj, basert på retningslinjer og tilpasset barn og unge. Til selvkost!

Pris på komplett lunsj inkl.drikke er estimert til kr. 35,00 / måltid / ungdomsskoleelev.

Middag:

Middagstilbud med salatbuffè for alle  – tirsdager og torsdager kl. 15 – 18.

Voksne kr. 60,  barn/unge under 18 år, kr 40.

Ordentlig sulten? Spis så mye du vil for kr. 100,-

Velkommen – sier Snarøya kvinne- og familielag :-)

Vil du orientere deg mer: 


 
  Se ny hjemmeside: www.hundsundskolerestaurant.com