Hundsund grendesenter

Hundsund grendesenter

Fornebuerklæringen:

  • Fornebu skal inspirere mennesker til å få frem det beste i seg selv og hverandre, og være så full av mangfoldig aktivitet at alle kan  bidra.
  • På Fornebu skal vi ha mot til å vise at vi bryr oss.
  • Den unike naturen og dyrelivet skal være til glede både i dag og i morgen.
  • Fornebu skal bli et møtested mellom ny kunnskap og gammel klokskap, og et godt samfunn fordi menneskene her lever, tenker, tror og  elsker forskjellig.

(Vill natt 12. mai 2006)

Hundsund grendesenter i vinterskrud

Hundsund grendesenter har som målsetting å være en felles arena for barn, unge, voksne og eldre. Gjennom tilbud til alle årsklasser, fra barnehage til eldre, er senteret allerede blitt et sentralt samlingssted for Snarøyas befolkning.

Grendesenteret har ungdomsskole med plass til 540 elever fra Snarøya, Fornebu og Lysaker. Barnehagen har plass til over 100 barn.

Grendesenteret inneholler svømmehall, flerbrukshall, kantine, bibliotek og miljøverksted. Senteret har et spesielt fokus på idrett og IKT, noe det høye aktivitetsnivået på uteområdene, klart tilkjennegir. Svømmehallen består av to bassenger, et på 25 m og et på 12,5 m. Barnebassenget holder 33 grader. Ute kan det spilles fotball på kunstgress hele året – og i vinterhalvåret blir den ene fotballbanen lagt om til flott skøytebane, med kunstis. Flomlys sikrer at banen kan brukes til langt på kveld.

Hundsund grendesenterLes mer om Hundsund grendesenter her.