Horsletjernet

Horsletjernet

Bærum kommune gjør, med jevne mellomrom, vurderinger av friområder innenfor sine grenser.

Les her hva fagekspertisen sier, om denne idyllen i vårt nærmiljø: Hosledammen (pdf)