Fredrik Blom tildelt Snarøen Vel’s Hederstegn. 7

Fredrik Blom tildelt Snarøen Vel’s Hederstegn.

Ved starten av Årsmøte i Snarøen Vel for 2010, tok formann Jørgen Juell ordet for å hedre en av vellets mest trofaste og lojale medlemmer og tillitsvalgte personer gjennom en lang årrekke.

Fredrik Blom har vært tilknyttet Snarøen Vel i svært mange år i forskjellige roller, og er i dag formann i Snarøen Vel’s Forvaltningsråd.

I tillegg til sin lange tilknytning til Snarøen Vel, har Fredrik Blom hatt en rekke verv i Bærum Kommune som representant fra Snarøya krets av Høyre.  Der har han sittet 4 år i Havnestyret og 8 år i Bygningsrådet.  Fredrik Blom er en høyt aktet person på Snarøya, og han mottok årsmøtets applaus for sin innsats for Snarøen Vel.

Fredrik blom får overrakt hederstegnet av Styrets formann; Jørgen Juell

Årsmøtet er vellets øverste organ – og saker som blir behandlet, ligger i referat fra møtet under fanen Snarøen Vel.

Her et par glimt fra møtet for øvrig:

 

Kaffe og kaker serveres med glede

Leder av valgkomiteen; Jostein Grosås