Buss, bil, bane, tog eller båt?

Buss, bil, bane, tog eller båt?

Spørsmålene var mange – og prosjektleder Helle E. Jansen fra Ruter, svarte de fremmøtte på alle spørsmålene, så godt det lot seg gjøre. Det ble et interessant foredrag, der de fremmøtte tydelig fikk innblikk i alle utfordringene vi står overfor, ikke bare trafikkmessig, men også med hensyn til politiske interesser – og ikke minst økonomi.
Det som beroliget forsamlingen, var nok at man sannsynligvis ender opp med løsninger under bakken, slik at man ikke får ytterligere problemer i de områder som allerede er utbygget.
Og bussen vil bestå….

Ruter er fremdeles i utredningsfasen, på oppdrag fra byens fylkets politikere – og har klare rammer for hva de kan gjøre – og hva de ikke skal berøre i denne fasen av prosjektet. Det var derfor også spørsmål om trafikale forhold, som ikke kunne besvares denne kvelden.

Et interessant foredrag – her er bildene vi fikk se:

Foredrag bybane

De rapporter som er utarbeidet, finner du her:
http://www.ruter.no/Om-Ruter-As/Rapporter-og-utredninger/