Båtplasser 1

Båtplasser

Joller til disposisjon for enkel tilgang til båter i bøye

Joller til disposisjon for enkel tilgang til båter i bøye

Gå til siden for Snarøykilen Båthavn for å finne informasjon om båtplasser og hvordan du skal gå frem for å tegne deg på liste for båtplass.

Har du kommentarer, er styret for båthavnen parat til å svare på spørsmål.