1

Snarøen vels eiendommer

Vellets eiendommer

Snarøen vel er eier av flere eiendommer på Snarøya, store og små. Vi er også satt til å forvalte noen – og har tilgang til flere. Det å holde oversikt over disse, er blitt mer og mer viktig med årene, grunnet kraftig fortetting i våre nærområder og ikke minst fordi vi stadig mottar brev, med ønsker om bygningsmessige tiltak på tilgrensende eiendommer. Her vil vellet da være «nabo» – og ha krav på nabovarsling eller byggemelding, som må behandles som om vellet var en selvstendig juridisk person.

Et stort arbeid er nå i ferd med å bli avsluttet.

For et par år siden annonserte styret at vi ønsket å utarbeide en komplett oversikt over alle våre eiendommer og legge den ut på hjemmesiden, slik at alle og enhver kunne holde seg orientert om hva vellet besitter.  En eiendomsgruppe ble nedsatt internt i styret, en gruppe som har samlet alle relevante data til denne oversikten. Styreleder har så tatt bilder av eiendommene – og til slutt har vår eminente dataguru; André Sjøberg, mannen som har hjulpet oss med å sette opp vår hjemmeside teknisk, også designet en mal for denne eiendomsoversikten. Nå er den endelig klar.

 «Eiendommer» i fanen på vår hjemmeside www.snaroenvel.no

Arbeidet er nå avsluttet – og hele oversikten finner du ved å klikke på «Eiendommer» i toppmenyen på vår hjemmeside. 

Vi er klar over at det kan være detaljer vi ikke har fått med oss – eller at det kan ha sneket seg inn feil i oversikten. I så fall, vil vi svært gjerne høre fra deg, slik at vi snarest kan få rettet opp disse.

Men allerede nå, kan du ta en virtuell reise gjennom store deler av Snarøya – og med stedskart og detaljer fra Statens kartverk som supplement, bør det ikke være tvil om hvor du befinner deg på din «vandring».    GOD TUR!

Samtlige bilder: Paal Alme