Snarøen vel viser seg frem….

Snarøen vel har stand på Fornebu S under jubileumsdagene for senteret.

Fornebu S feirer 1-årsdag 14.10.2015 (23c)

Styreleder i Snarøen vel; Paal Alme, promoterer boken om Snarøya – en bok som alle våre innbyggere burde ha på nattbordet.

Med store ”roll-ups” med budskap om hva som er vellets hovedoppgaver, samt informasjon om innmelding i vellet, har vi rigget til en flott stand på senteret, under jubileumsdagene. Hensikten er å være synlig der våre medlemmer ferdes, samt å trigge nye medlemmer til å melde seg inn.

Fornebu S feirer 1-årsdag 14.10.2015 (181c)

Tom Christensen poserer med to unge spreke karer, som var ivrige på å selge oss medlemskap i SATS/Elexia – Fornebu S nye treningssenter.

Standen ble på åpningsdagen betjent av styreleder Paal Alme, som hadde ansvar for første økt – etterfulgt av Tom Christensen, som tok ”middagsvakten”.

Senere i uken vil flere av styrets medlemmer bekle standen, som er satt opp rett utenfor Menybutikken – der det er stor trafikk, hele dagen.

Vi har også Snarøyaboken for salg på standen – så trenger du en flott julegave med lokalt tilsnitt, er det bare å henvende seg til et av vellets styremedlemmer, som kan formidle salg av boken.