Personer, som av forskjellige grunner er med på å prege miljøet på Snarøya, vil bli portrettert i denne spalten.
Forslag til kandidater kan du sende til paal@alme.no

Frederik Jahr fikk stipend på kr. 25.000,-

Frederik Jahr fikk stipend på kr. 25.000,-

I forbindelse med vellets 100-års jubileum i 2010 ble det etablert…
Fredrik Blom tildelt Snarøen Vel’s Hederstegn. 7

Fredrik Blom tildelt Snarøen Vel’s Hederstegn.

Ved starten av Årsmøte i Snarøen Vel for 2010, tok formann…