«Snarøya»

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi:

Snarøya er en halvøy i indre Oslofjord i Bærum kommune i Akershus. Til Snarøya regnes nå Halden og Langodden, og grensen går mellom det nye Fornebu og det som tidligere het Rolfsøya. Navnet kan komme fra snar (kratt, småskog) eller at det er en snarvei over isen og inn til middelalderens Oslo.

Historie

På 1500-tallet var den en øy, begrenset av det som i dag er Snarøykilen og Hundsundet, opprinnelig sundet mellom Snarøya og fastlandet, som senere er blitt fylt igjen.

På 1600-tallet nevnes Snarøen gård i skrevne kilder som kronens gård med Jon Snarøen som bruker av gården fra 1612 til 1640. Teologen Christian Kølle eide gården mellom 1770 og 1803. Han ble bonde og drev ved siden av gårdsdriften også pensjonatskole for gutter fra høyere sosiale lag.

Valentin Fürst kjøpte gården i 1867 og anla Snarøen Høvleri. Dette sagbruket var i virksomhet til 1907, og tomtene ble deretter utparsellert til særlig hyttetomter. I 1923 ble gården kjøpt av visekonsulen, maleren og senere møbelsnekkeren Mario Caprino gården, og den har vært i denne familiens eie siden. Sønnen Ivo Caprinos filmstudio ble oppført i to byggetrinn, i 1952 og 1962.

Pappabåten legger til på Strømstangen

Pappabåten legger til på Strømstangen

Fergen ankommer. Ukjent fotograf. Stinn brakke under…
Fornebu hovedgård

Fornebu hovedgård

Fornebu hovedgård er et staselig bygg.                                                                                                                                                           …
Lokalhistorie fra kjentefolk 1

Lokalhistorie fra kjentefolk

Snarøya seniorsenter har laget et historiske heftet på 60 sider,…
Gammel sveitser i ny skrud

Snarøyas eldste hus

Fra kunstmaler Håvard Oseland, har vi mottatt en billedserie…
Gammel sveitser i ny skrud

Snarøen hovedgård

Snarøen Gamle Hovedgård Tekst Liv Frøysaa Moe – Bærum…
Gammel sveitser i ny skrud

Gammel sveitser i ny skrud

Sveitserhuset i Vollsveien på Lysaker var varslet revet pga…