Horsletjernet

Horsletjernet

Bærum kommune gjør, med jevne mellomrom, vurderinger av friområder…