Lokalhistorie fra kjentefolk 1

Lokalhistorie fra kjentefolk

Snarøya seniorsenter har laget et historiske heftet på 60 sider,…
Båtplasser 1

Snarøyas eldste hus

Fra kunstmaler Håvard Oseland, har vi mottatt en billedserie…
Båtplasser 1

Sjøflyhavna – historiske bilder

Klikk på denne lenken: Sjøflyhavna.historiske bilder - og…
Båtplasser 1

Snarøen hovedgård

Snarøen Gamle Hovedgård Tekst Liv Frøysaa Moe – Bærum…
Gammel sveitser i ny skrud

Gammel sveitser i ny skrud

Sveitserhuset i Vollsveien på Lysaker var varslet revet pga…
Åpent brev til politikerne i Bærum kommune 1

Bybane Fornebu – Oslo

Statusrapport Bybane Fornebu-Skøyen, april 2009, del 1 (6.7Mb) Statusrapport…
Båtplasser 1

Båtplasser

Gå til siden for Snarøykilen Båthavn for å finne informasjon…