Profiler på Snarøya

Personer, som av forskjellige grunner er med på å prege miljøet på Snarøya, vil bli portrettert i denne spalten.
Forslag til kandidater kan du sende til paal@alme.no