Skolestien har fått nytt rekkverk 2

Skolestien har fått nytt rekkverk

Skolestien har fått nytt rekkverk 2

Stien fra Haldenskogveien til Pelvikveien er en flittig brukt snarvei for både unge og gamle. Men har i den senere tid lidd av forfall. Etter anmodning fra medlemmer og brukere har styret nå fått utbedret dette.

Det nye rekkverket er utformet slik at man har nå noe å holde i, både de minste og de litt større. Kulden sniker seg frem og plutselig en morgen er det glatt i bakken. Da er det godt med ett solid og fast rekkverk å holde i.

Røa gjerde fabrikk «vant» anbudet og var raske med å få utført det arbeidet vi bestilte. Og resultatet er vi i styret veldig godt fornøyd med, håper dere som bruker av stien er det samme.

Men dere som bruker stien må selv sørge for at det strøs slik at alle kan ferdes trygt på stien gjennom vinteren.

Skolestien har fått nytt rekkverk 8
Slik så det ut før…
Skolestien har fått nytt rekkverk 6
Arbeidslaget (styret) måtte hugge trær før det nye rekkverket kunne settes opp.