Siste reis for Fornebubåten?

Skal vi oppleve at siste reis for «Tidevind» blir høsten 2016?

NEI!

Her et det tre ting å gjøre:

1.  Bruke fergen aktivt

2.  Skriv under på protest mot nedleggelsen

3.  Fortell Ruter og alle andre gjennom deling på Facebook og hjemmesider, at nedleggelse å gå med ryggen inn i fremtiden!

Fjorden er fremtidens transportåre, i tillegg til landbasert transport!

Stem «Nei til nedleggelse av Fornebubåten» – på denne linken:

                    https://minsak.no/sak/1003?msg=sign

Se også aktiv debatt på Fornebulandet vels sider på Facebook.  :-)

 

Ta plass - og lukk dørene! For godt?

Ta plass – og lukk dørene! For godt?