Sereptas krukke – nei takk?

Uncle SamStyret i Snarøen vel deler ut støttemidler til institusjoner og organisasjoner i vårt nærmiljø. Søknader sendes vellet, som gjennom styrebehandling, kommer frem til hvem som blir den heldige mottaker – og med hvilket beløp.

Det er særlig organisasjonene som driver aktivt arbeid for våre barn og unge, som har vært aktive på søknadssiden – og det er følgelig også disse som tildeles de største beløpene.

Ved forrige utdeling hadde vi følgende mottakere:

Snarøya skoles musikkorps ble tildelt Kr. 10.000,-  til fri avbenyttelse innenfor de rammer korpset jobber under.

Snarøya seniorsenter ble tildelt Kr. 10.000,-  til fritt valgte tiltak for senterets medlemmer.

Snarøya sjø ble bevilget Kr. 25.000,- til diverse arbeid som sjøspeiderne ønsker å gjøre med hytta i Mortenskogen.

Snarøya sportsklubb fikk Kr. 15.000,- til oppsetting av skilt på endevegg på Sportshytta.

Styret i vellet, vil sette stor pris på en tilbakemelding fra organisasjonene, kanskje med en liten rapport om hvordan pengene er anvendt.

For inneværende år, var det ved søknadsfristens utløp, kun innkommet en søknad.

Helt unntaksvis, er derfor søknadsfrist for 2013 forlenget til 1. oktober – og styret i Snarøen vel gjør samtidig oppmerksom på, at vi for fremtiden kommer til å holde fast ved den årlige søknadsfristen, som er 1. juni. Det vil heller ikke bli foretatt ringerunder, for å minne organisasjonene på denne «Sereptas krukke».