Rusken 2012

Nok en gang er det de unge medlemmene i Snarøya sportsklubb, fra skolen og fra speideren, som rydder våre veier og områder før 17. mai.

STOR takk!

Godt støttet av foreldre i klubben, ble det et par timers intens plukking av papir og annet søppel – og resultatet var oppsiktsvekkende – særlig når en ser på mengden som ble samlet inn. Plastsekker i store mengder ble lagt i haug ved Sportshytta – og for resten av Snarøya, var det innsamlingsstasjon på Meny.

Det er blitt en fast årlig aksjon, der speideren og sportsklubben virkelig gjør en kjempejobb for sitt nærmiljø – og vellet vil gjerne rette en stor takk til de mange som deltok i årets aksjon.

Dere gjør det mye triveligere her på øya!

Etter endt jobbing, ble alle traktert med mineralvann og pølser – grillet og servert av Tore Husan fra Meny, Tore Lennart fra klubben – og ikke minst Kristian – sjefskokken på Meny.  At stemningen også var stor i mottaket – vitner vedlagte bilder om.

Trykk på bildet – og få det opp i STORT format.

 

Og i ettertid er skolen blitt vinner av «Skolerusken» – og har fått premien på Kr. 10.000,-  Vi gratulerer!