Ropernveien stengt 5

Ropernveien stengt

Det var flere som undret seg over hva som foregikk i Ropernveien, første dag hjemme etter ferietur.

Veien var stengt – og flere større biler parkert i området.

Studenten fra NTNU i sving i kummen – snart Siv.ing med «Vann og avløp» som hovedfag. Betryggende. :-)

«Vannlekkasje på hovedvannledningen» – var svaret vi fikk av ansvarlig leder.

Ved nærmere ettersyn, fikk vi bekreftet hva som var årsaken: Hovedvannledningen, som er fra ca. 30-tallet – (1930!) hadde begynt å lekke i en overgang.  Og når det først pipler litt, så går det ikke mange dagene før det spruter vann. Med et vanntrykk på 7 kilo, så kommer det fort store mengder vann, som igjen kan gjøre stor skade.

Gjengen fra Bærum kommunes «Vann og avløp» var raskt på pletten – fikk gravet grøft – kuttet «gamlerøret» – satt på ny kobling – og derpå sjekket at alt fungerte, før grøften igjen ble fylt i.

Og med et solid knippe fagfolk, samt student fra NTNU, som skal «bære arven videre» innenfor fagområdet Vann og avløp, føler vi som bor i veien at alt ble håndtert på en ypperlig måte.

Takk til Bærum kommune for rask håndtering!

Det er så godt når slikt fungerer 😊

Ps. At man kunne bruke «Horslebakken» – eller «Brattbakken» som den også kalles, som reservevei – selv med stor lastebil, var betryggende for nødsituasjoner, når veien er stengt. ds.