Pumpehuset pusses opp

Pumpehuset pusses opp

 

Pumpehuset markerer inngangen til Hundsundstien – stien som brukes flittig av turgåere og som skolevei for mange.

Pumpehuset – den hvite bua med blå dører, som står ved inngangen til Hundsundstien, friskes nå opp med ny maling.

Busker og kratt blir også kuttet, slik at stedet skal fremstå litt penere enn det har gjort i det siste.

Så får vi håpe at vi slipper å se mer tagging på veggene – vi hadde oppriktig håpet at denne «sporten» var gått litt av mote nå.

Foruten å være pumpehus for Bærum kommunes Vann- og avløpsenhet, fungerer en del av huset også som vellets arkiv. Dette er klart adskilt fra øvrig del av huset, men har sine utfordringer på grunn av temperatur og fuktighet. Vellet fikk for noen år siden tildelt ytterligere arkivplass på Hundsund ungdomsskole – og har som mål å få overflyttet alt arkiv til denne mer hensiktsmessige lagerplassen.

Takk til #Bærum kommune v/ Vann og avløp, som står for arbeidet med oppussing.