PLANSEMINAR om FORNEBU

Stor interesse og mange synspunkter om den videre utviklingen på Fornebu.

Bærum kommune inviterer til seminar, der sentrale aktører vil presentere tanker og synspunkter omkring sentrale emner

Modell av nye Fornebu - slik Fornebulandet presenterer det.

Modell av nye Fornebu – slik Fornebulandet presenterer det.

BÆRUM KOMMUNE ARRANGERER PLANSEMINAR
Planlegging av neste fase i Fornebu-utbyggingen starter nå. Bærum kommune inviterer derfor til seminar 13. oktober, kl. 09.30-11.30 Quality Hotel Expo Fornebu.

Seminaret er også en feiring av den europeiske byplanprisen 2014 som Fornebu-planleggerne mottok i begynnelsen av mai.

Program for seminaret
• Åpning og velkommen
Ordfører Lisbeth Hammer Krog

• Kjennetegn – god by- og tettstedsplanlegging
– Hvorfor fikk Fornebu den europeiske byplanprisen 2014? (engelsk)
President Henk van der Kamp
European Council of Spacial Planners ECTP-CEU

• Samferdsel en nøkkel i Fornebuutviklingen
Fylkesordfører Anette Sollie

• Presentasjon av planrådsgruppen for konsekvensanalyser av økt tetthet
Kommunaldirektør Arthur Wøhni

• Samtale om konsekvenser av økt tetthet på Fornebu – infrastruktur,
samferdsel og kultur med blant annet Åse Kleveland, Tone Lindheim, Andreas Gjølme og Per Jæger.

Påmelding: anett.dahli@baerum.kommune.no innen fredag 10. oktober.
Oppdatert informasjon på kommunens nettsider.