Nytt søk

Hvis du ikke er fornøyd med resultatet under kan du prøve et nytt søk

1 search result for:

1

Pelvikodden – planer om oppgradering

Natur og idrett ønsker å utbedre baderampen/badetrappen ved Halden brygge. Vellet har fått en forespørsel fra Natur og idrett i Bærum kommune, som vi velger å sende ut til våre beboere, da det er flere aspekter ved disse spørsmålene, som vi gjerne vil avdekke grundig. Imidlertid er kommunen usikker på om det er riktig å […]